0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Josh McCarthy
۴
۳
Reece Colley
inprogress
۱۳:۲۰
Richard North
۴
۱
Danny Smith
Finished
۱۵:۰۰
Reece Colley
۴
۰
Danny Smith
Finished
۱۶:۴۵
Jarred Cole
۲
۴
Richard North
Finished
۱۳:۰۵
Mark Graham
۴
۳
Danny Smith
Finished
۱۳:۴۰
Richard North
۴
۱
Josh McCarthy
inprogress
۱۳:۵۵
Danny Smith
۰
۴
Jarred Cole
Finished
۱۴:۱۵
Reece Colley
۴
۱
Mark Graham
Finished
۱۴:۴۵
Josh McCarthy
۴
۳
Mark Graham
Finished
۱۵:۰۵
Jarred Cole
۱
۴
Reece Colley
Finished
۱۵:۲۵
Danny Smith
۲
۴
Josh McCarthy
Finished
۱۵:۴۰
Reece Colley
۲
۴
Richard North
Finished
۱۶:۰۰
Mark Graham
۱
۴
Jarred Cole
Finished
۱۶:۳۰
Jarred Cole
۴
۰
Josh McCarthy
inprogress
۱۶:۵۰
Richard North
۴
۳
Mark Graham
Finished
۱۷:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید