0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Ryan Palmer
۲
۴
Shaun Griffiths
Finished
۰۳:۵۵
Sherrock Fallon
۳
۴
John Henderson
Finished
۰۱:۳۵
Ryan Palmer
۲
۴
Niall Culleton
Finished
۰۱:۵۵
Shaun Griffiths
۴
۰
Sherrock Fallon
Finished
۰۲:۱۵
John Henderson
۲
۴
Ryan Palmer
Finished
۰۲:۳۰
Niall Culleton
۴
۳
Shaun Griffiths
Finished
۰۲:۵۰
Sherrock Fallon
۴
۲
Ryan Palmer
Finished
۰۳:۱۰
John Henderson
۲
۴
Niall Culleton
Finished
۰۳:۳۰
Niall Culleton
-
-
Sherrock Fallon
بازی شروع نشده است
۰۴:۱۰
Josh McCarthy
-
-
Jarred Cole
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
Richard North
-
-
Reece Colley
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۵
Mark Graham
-
-
Josh McCarthy
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۵
Jarred Cole
-
-
Danny Smith
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Reece Colley
-
-
Josh McCarthy
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۰
  World The Masters
Ryan Searle
-
-
Dave Chisnall
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
James Wade
-
-
Callan Rydz
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۵
Dirk van Duijvenbode
-
-
Krzysztof Ratajski
بازی شروع نشده است
۲۳:۴۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید