0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Pavel Gireth
۰
۳
Zdenek Bilek
Finished
۰۰:۰۰
Michal Regner
۱
۳
Martin Kowalik
Finished
۰۲:۰۰
Jan Zajicek
۳
۰
Tomas Postelt
Finished
۰۲:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Michal Regner
Finished
۰۳:۰۰
Michal Regner
۳
۲
Denis Hofman
Finished
۰۶:۳۰
Tomas Postelt
۰
۳
Jan Zajicek
Finished
۰۶:۳۰
Lukas Boruvka
۳
۰
Josef Medek
Finished
۰۷:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Martin Kowalik
Finished
۰۷:۰۰
Jan Kanera
۳
۱
Eric Maresh
Finished
۰۹:۳۰
Lubos Protiva
۲
۳
Jan Kanera
Finished
۱۱:۰۰
Marek Zaskodny
۳
۲
David Sarganek
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Nesnera
۲
۳
Martin Guk
Finished
۰۰:۰۰
Jan Volhejn
۱
۳
Petr Zivny
Finished
۰۰:۰۰
Pavel Gireth
۳
۰
Lubos Protiva
Finished
۰۰:۳۰
Martin Guk
۱
۳
Jiri Nesnera
Finished
۰۰:۳۰
Radek Rose
۳
۰
Petr Bradach
Finished
۰۱:۰۰
Petr Vicherek
۲
۳
David Sarganek
Finished
۰۱:۰۰
Vaclav Hruska Jr
۲
۳
Zdenek Bilek
Finished
۰۱:۰۰
Jan Volhejn
۱
۳
Dominik Lengal
Finished
۰۱:۰۰
Josef Medek
۳
۰
David Jicha
Finished
۰۱:۳۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۱:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۰
۳
Denis Hofman
Finished
۰۲:۳۰
David Jicha
۰
۳
Lukas Boruvka
Finished
۰۲:۳۰
Josef Medek
۳
۱
Jan Zajicek
Finished
۰۳:۰۰
Denis Hofman
۱
۳
Martin Kowalik
Finished
۰۳:۳۰
Lukas Boruvka
۳
۱
Tomas Postelt
Finished
۰۳:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۲
۳
Michal Regner
Finished
۰۴:۰۰
David Jicha
۳
۲
Jan Zajicek
Finished
۰۴:۰۰
Tomas Postelt
۲
۳
Josef Medek
Finished
۰۴:۳۰
Martin Kowalik
۱
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۴:۳۰
Jan Zajicek
۰
۳
Lukas Boruvka
Finished
۰۵:۰۰
Michal Regner
۳
۰
Denis Hofman
Finished
۰۵:۰۰
Martin Kowalik
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۵:۳۰
Tomas Postelt
۳
۰
David Jicha
Finished
۰۵:۳۰
Lukas Boruvka
۳
۱
Josef Medek
Finished
۰۶:۰۰
Denis Hofman
۲
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۶:۰۰
Alois Kanak
۱
۳
Tomas Suta
Finished
۰۹:۳۰
Martin Tlacbaba
۲
۳
Ondrej Pros
Finished
۰۹:۳۰
Martin Bittner
۳
۰
Jan Mecl Jr.
Finished
۰۹:۳۰
Vaclav Hruska Jr
۳
۱
Lubos Protiva
Finished
۱۰:۰۰
Martin Guk
۳
۰
Petr Oliver Korp
Finished
۱۰:۰۰
Josef Toth
۳
۲
Jiri Foltynek
Finished
۱۰:۰۰
Jan Vaclavek
۱
۳
Jan Kabelka
Finished
۱۰:۰۰
Ondrej Pros
۳
۱
Jan Vaclavek
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Suta
۱
۳
Josef Toth
Finished
۱۰:۳۰
Jan Mecl Jr.
۳
۱
Martin Guk
Finished
۱۰:۳۰
Eric Maresh
۳
۲
Vaclav Hruska Jr
Finished
۱۰:۳۰
Jan Kabelka
۰
۳
Martin Tlacbaba
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Foltynek
۳
۲
Alois Kanak
Finished
۱۱:۰۰
Petr Oliver Korp
۲
۳
Martin Bittner
Finished
۱۱:۰۰
Martin Tlacbaba
۲
۳
Jan Vaclavek
Finished
۱۱:۳۰
Jan Kanera
۲
۳
Vaclav Hruska Jr
Finished
۱۱:۳۰
Martin Bittner
۳
۰
Martin Guk
Finished
۱۱:۳۰
Alois Kanak
۰
۳
Josef Toth
Finished
۱۱:۳۰
Ondrej Pros
۳
۰
Jan Kabelka
Finished
۱۲:۰۰
Jan Mecl Jr.
۲
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۱۲:۰۰
Eric Maresh
۱
۳
Lubos Protiva
Finished
۱۲:۰۰
Tomas Suta
۳
۲
Jiri Foltynek
Finished
۱۲:۰۰
  Europe TT Elite Series
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۳:۳۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۰۰
Daniel Bak
۳
۲
Felkel Grzegorz
Finished
۰۰:۰۰
Mikolaj Szalinski
۳
۱
Wojciech Gluszek
Finished
۰۰:۱۵
Maciej Podsiadlo
۲
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۰:۴۵
Krzysztof Kapik
۲
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۱:۰۰
Zochniak Jakub
۱
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۱:۱۵
Adrian Spychala
۲
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۱:۳۰
Szymon Radlo
۲
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۱:۴۵
Mateusz Golebiowski
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۲:۰۰
Maciej Podsiadlo
۱
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۲:۱۵
Krzysztof Kapik
۰
۳
Adrian Spychala
Finished
۰۲:۳۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۳:۰۰
Wojciech Gluszek
۳
۰
Blazej Cioch
Finished
۰۳:۱۵
Maciej Podsiadlo
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۴۵
Adrian Spychala
۲
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۴:۰۰
Mikolaj Szalinski
۳
۱
Blazej Cioch
Finished
۰۴:۱۵
Krzysztof Kapik
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۴:۳۰
Zochniak Jakub
۳
۲
Wojciech Gluszek
Finished
۰۴:۴۵
Adrian Spychala
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۵:۳۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۰۰
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۶:۳۰
Adrian Spychala
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۰۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۷:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۸:۰۰
Damian Wojdyla
۳
۲
Felkel Grzegorz
Finished
۰۸:۴۵
Konrad Kulpa
۱
۳
Tomasz Kotowski
Finished
۰۹:۰۰
Adrian Spychala
۲
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۰۹:۱۵
Robert Floras
۰
۳
Antoni Witkowski
Finished
۰۹:۳۰
Jakub Werner
۳
۱
Kacper Zajac
Finished
۰۹:۴۵
Daniel Bak
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۰۰
Damian Wojdyla
۳
۲
Adrian Spychala
Finished
۱۰:۱۵
Konrad Kulpa
۳
۰
Robert Floras
Finished
۱۰:۳۰
Kacper Zajac
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۰:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۲
Tomasz Kotowski
Finished
۱۱:۰۰
Jakub Werner
۰
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۱:۱۵
Daniel Bak
۳
۲
Antoni Witkowski
Finished
۱۱:۳۰
Adrian Spychala
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۱:۴۵
Robert Floras
۰
۳
Tomasz Kotowski
Finished
۱۲:۰۰
Damian Wojdyla
۳
۰
Jakub Werner
Finished
۱۲:۱۵
Konrad Kulpa
۱
۰
Daniel Bak
inprogress
۱۲:۳۰
  Ukraine Ukraine Win Cup
Maxim Butkov
۲
۳
Dmitry Yurkov
Finished
۰۰:۰۰
Vyacheslav Kovalenko
۳
۲
Artyom Doroshenko
Finished
۰۰:۰۰
Igor Akimov
۳
۰
Maxim Butkov
Finished
۰۰:۳۰
Vadim Smetenko
۱
۳
Rodion Pirveli
Finished
۰۰:۳۰
Rodion Pirveli
۳
۲
Artyom Doroshenko
Finished
۰۱:۰۰
Yan Krol
۳
۰
Dmitry Yurkov
Finished
۰۱:۰۰
Vadim Smetenko
۰
۳
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۰۱:۳۰
Dmitry Yurkov
۱
۳
Igor Akimov
Finished
۰۱:۳۰
Yan Krol
۳
۰
Maxim Butkov
Finished
۰۲:۰۰
Viktor Sharpay
۰
۳
Sergey Buluy
Finished
۰۲:۰۰
Yan Krol
۰
۳
Igor Akimov
Finished
۰۲:۳۰
Andrey Burdakov
۰
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۲:۳۰
Viktor Sharpay
۱
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۳:۰۰
Dmitry Yurkov
۳
۱
Maxim Butkov
Finished
۰۳:۰۰
Maxim Butkov
۲
۳
Igor Akimov
Finished
۰۳:۳۰
Andrey Burdakov
۲
۳
Sergey Buluy
Finished
۰۳:۳۰
Viktor Sharpay
۲
۳
Andrey Burdakov
Finished
۰۴:۰۰
Dmitry Yurkov
۰
۳
Yan Krol
Finished
۰۴:۰۰
Sergey Kireev
۳
۱
Sergey Buluy
Finished
۰۴:۳۰
Sergey Buluy
۳
۱
Viktor Sharpay
Finished
۰۵:۰۰
Sergey Kireev
۳
۱
Andrey Burdakov
Finished
۰۵:۳۰
Sergey Kireev
۳
۲
Viktor Sharpay
Finished
۰۶:۰۰
Sergey Buluy
۳
۱
Andrey Burdakov
Finished
۰۶:۳۰
Andrey Burdakov
۰
۳
Viktor Sharpay
Finished
۰۷:۰۰
Sergey Buluy
۲
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۷:۳۰
Spartak Abalmaz
۲
۳
Jan Zaharov
Finished
۰۸:۰۰
Sergey Pisklov
۳
۰
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۰۸:۰۰
Mykchailo Styranets
۳
۰
Marchenko Sergey
Finished
۰۸:۳۰
Sergey Pisklov
۳
۱
Marchenko Sergey
Finished
۰۹:۰۰
Mykchailo Styranets
۳
۰
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۰۹:۳۰
Jan Zaharov
۰
۳
Plushch Pavlo
Finished
۰۹:۳۰
Spartak Abalmaz
۱
۳
Plushch Pavlo
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Pisklov
۳
۰
Mykchailo Styranets
Finished
۱۰:۰۰
Marchenko Sergey
۱
۳
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۱۰:۳۰
Vyacheslav Kovalenko
۰
۳
Sergey Pisklov
Finished
۱۱:۰۰
Plushch Pavlo
۳
۱
Spartak Abalmaz
Finished
۱۱:۰۰
Marchenko Sergey
۰
۳
Mykchailo Styranets
Finished
۱۱:۳۰
Marchenko Sergey
۳
۰
Sergey Pisklov
Finished
۱۲:۰۰
Vyacheslav Kovalenko
۱
۰
Mykchailo Styranets
inprogress
۱۲:۳۰
  Russia Liga Pro
Anatoly Ilin
۱
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۰:۰۰
Vyacheslav Chernov
۰
۳
Maksim Dukhin
Finished
۰۰:۱۵
Nikolay Zhurba
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۰:۱۵
Aleksey Boev
۰
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۰:۳۰
Vladimir Staroverov
۳
۲
Yuriy Lbov
Finished
۰۰:۴۵
Lopatin Sergey
۱
۳
Artem Karagodin
Finished
۰۰:۴۵
Viktor Kalachev
-
-
Suntsov Artem
inprogress
۰۱:۰۰
Viktor Kalachev
۳
۰
Roman Astreev
Finished
۰۱:۰۰
Maksim Dukhin
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۲
Oleg Shagarov
Finished
۰۱:۱۵
Anatoly Ilin
۰
۳
Aleksey Boev
Finished
۰۱:۳۰
Vyacheslav Chernov
۰
۳
Vladimir Staroverov
Finished
۰۱:۴۵
Nikolay Zhurba
۳
۱
Lopatin Sergey
Finished
۰۱:۴۵
Roman Astreev
۰
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۲:۰۰
Oleg Shagarov
۳
۲
Artem Karagodin
Finished
۰۲:۱۵
Igor Mihaylov
۳
۱
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۱۵
Viktor Kalachev
۰
۳
Aleksey Boev
Finished
۰۲:۳۰
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۲:۴۵
Maksim Dukhin
۰
۳
Vladimir Staroverov
Finished
۰۲:۴۵
Andrey Prokhorov
۰
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۳:۰۰
Yuriy Lbov
-
-
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۳:۱۵
Artem Karagodin
۳
۰
Nikolay Zhurba
Finished
۰۳:۱۵
Aleksey Boev
۳
۲
Roman Astreev
Finished
۰۳:۳۰
Lopatin Sergey
۳
۰
Oleg Shagarov
Finished
۰۳:۴۵
Vladimir Staroverov
۲
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۴۵
Andrey Prokhorov
۳
۱
Viktor Kalachev
Finished
۰۴:۰۰
Artem Karagodin
۳
۰
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۴:۱۵
Yuriy Lbov
۱
۳
Maksim Dukhin
Finished
۰۴:۱۵
Roman Astreev
۱
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۴:۳۰
Oleg Shagarov
۱
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۴:۴۵
Igor Mihaylov
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۴:۴۵
Anatoly Ilin
۱
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۵:۰۰
Andrey Prokhorov
۳
۱
Aleksey Boev
Finished
۰۵:۳۰
Kostarev Aleksei
۰
۳
Oleg Belugin
Finished
۰۸:۰۰
Alexander Kolmin
۰
۳
Rinat Khairov
Finished
۰۸:۱۵
Sergey Simonov
۱
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۸:۱۵
Viktor Rakhmanovskii
۳
۱
Ivan Soldatov
Finished
۰۸:۳۰
Vyacheslav Tsvetkov
۰
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۰۸:۴۵
Gennady Karpovkin
۰
۳
Roman Chernyi
Finished
۰۸:۴۵
Evgeny Kalashnikov
۰
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۹:۰۰
Oleg Belugin
۳
۲
Nikolay Pashkov
Finished
۰۹:۰۰
Rinat Khairov
۲
۳
Gennady Karpovkin
Finished
۰۹:۱۵
Alexander Klavdenkov
۱
۳
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۰۹:۱۵
Ivan Soldatov
۰
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۹:۳۰
Dmitry Tunitsin
۰
۳
Sergey Simonov
inprogress
۰۹:۴۵
Roman Chernyi
۱
۳
Alexander Kolmin
Finished
۰۹:۴۵
Nikita Lyfenko
۳
۲
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۰:۰۰
Kostarev Aleksei
۱
۳
Nikolay Pashkov
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Simonov
۱
۳
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۱۰:۱۵
Alexander Kolmin
۳
۰
Gennady Karpovkin
Finished
۱۰:۱۵
Viktor Rakhmanovskii
۳
۰
Evgeny Kalashnikov
Finished
۱۰:۳۰
Alexander Klavdenkov
۱
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۰:۴۵
Rinat Khairov
۰
۳
Roman Chernyi
Finished
۱۰:۴۵
Ivan Soldatov
۲
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۱۱:۰۰
Maksim Chechulin
۱
۳
Valery Kutin
Finished
۱۲:۰۰
Sergey Telegin
۳
۰
Ilya Novikov
Finished
۱۲:۱۵
Sergey Morozov
۰
۱
Yuri Gavrilov
inprogress
۱۲:۱۵
Vitaly Demchenko
۰
۱
Vladimir Staroverov
inprogress
۱۲:۳۰
  World TT-CUP
Petr Kotrbaty
۳
۰
Petr Moravec
Finished
۰۰:۲۰
Martin Stusek
۲
۳
David Prusa
Finished
۰۰:۲۵
Tomas Vorisek
۲
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۰:۵۵
Filip Kopecky
۳
۱
Petr Moravec
Finished
۰۱:۲۰
Jaromir Zlamal
۳
۰
David Prusa
Finished
۰۱:۵۵
Sanjay Jain
۱
۳
Rana Gaurang
Finished
۰۴:۳۰
Ruzicka Josef
۲
۳
Chlumsky Petr
Finished
۰۹:۵۰
Cristian Manoqil
۰
۳
Salvador Aracil
Finished
۱۰:۱۰
Martin Dolezal
۳
۲
Sochor Miroslav
Finished
۱۰:۲۰
Matej Stach
۳
۰
Tomas Vorisek
Finished
۱۰:۲۵
Ruzicka Josef
۳
۱
Sochor Miroslav
Finished
۱۰:۵۰
Krystof Prida
۳
۱
Lukas Soucek
Finished
۱۰:۵۵
Pedro J. Rocamora
۱
۳
Cristian Manoqil
Finished
۱۱:۱۰
Chlumsky Petr
۳
۰
Martin Dolezal
Finished
۱۱:۲۰
Matej Stach
۳
۰
Lukas Soucek
Finished
۱۱:۲۵
Vera Victor
۳
۱
Salvador Aracil
Finished
۱۱:۴۰
Ruzicka Josef
۳
۲
Martin Dolezal
Finished
۱۱:۵۰
Tomas Vorisek
۰
۳
Krystof Prida
Finished
۱۱:۵۵
Sochor Miroslav
۰
۲
Chlumsky Petr
inprogress
۱۲:۲۰
Matej Stach
۱
۱
Krystof Prida
inprogress
۱۲:۲۵
Vera Victor
-
-
Cristian Manoqil
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۰
  Armenia Armenia ITT CUP
Gevorg Abrahamyan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۰۸:۵۰
Hovhannes Julhakyan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۰۸:۵۰
Hovhannes Julhakyan
۲
۳
Avet Vasilyan
Finished
۰۹:۳۰
Gevorg Abrahamyan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۰۹:۵۰
David Ghotanyan
۳
۱
Avet Vasilyan
Finished
۱۰:۱۰
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۱
Avet Vasilyan
Finished
۱۱:۱۰
  Belarus Liga Pro
Yurii Moroz
۲
۳
Aleksandr Shchadko
Finished
۰۹:۰۰
Khvesenia Denis
۱
۳
Yurii Moroz
Finished
۰۹:۳۰
Khvesenia Denis
۱
۳
Aleksandr Shchadko
Finished
۱۱:۰۰
Sergei Gus
۱
۱
Vitaly Lyalkov
inprogress
۱۲:۳۰
  Czech Republic TT Star Series
Yannick Vostes
۳
۰
Petr Husnik
Finished
۰۹:۳۰
Jiri Vrablik
۳
۲
Tomas Konecny
Finished
۱۰:۰۵
Amirreza Abbasi
۰
۳
Tomas Tregler
Finished
۱۰:۴۰
Jakub Seibert
۱
۳
Jiri Martinko
Finished
۱۱:۱۵
Yannick Vostes
۳
۱
Jiri Vrablik
Finished
۱۱:۴۵
Amirreza Abbasi
۳
۰
Tomas Konecny
Finished
۱۲:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید